DSC0 0069 BMK-00069
20210926_151635
20200118_150538
0430_Brummens Mannenkoor_04

Contact

Wilt u meer weten of ons uitnodigen voor een concert? Neem dan contact op met ons secretariaat!

Ereleden

Onderstaande leden zijn benoemd tot ereleden van het BMK vanwege hun grote verdiensten voor het koor. Hierbij werd hen de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap overhandigd.

Op 2 april 2024 aan Hans Ruumpol:

ERELID wegens buitengewone verdiensten, zijnde

32 jaar lid met eveneens grote verdiensten voor ons BMK;

 • Waarvan al ruim 25 jaar de man van het transport en materiaal binnen het BMK;
 • En dan met name de stuwende kartrekker bij het beheer en transport van ons podium en de op- en afbouw er van.
 • De opslag van podium en aanhanger (op maat gemaakt) vond ook telkens “op de zaak” van Hans plaats en ook de verhuur aan andere koren werd door Hans tot in de puntjes geregeld.
 • Trouw lid, weinig repetities gemist en aan de meeste reizen meegedaan;

Op 23 november 2021 aan Gerard Gerritsen: 

ERELID wegens buitengewone verdiensten, zijnde

 • 38 jaar lid van de vereniging
 • Langdurig lid van het Bestuur en de Muziekcommissie
 • Belangrijke stem bij de besluitvorming binnen de vereniging en daarmee een grote invulling aan de kwaliteit van het koor gegeven.
 • Door zijn prachtige zangstem en solopartijen een uithangbord voor het koor. Ook buiten het koor was zijn stem bekend.
 • Actief bij het werven van nieuwe leden.

Op 26 maart 2019 zijn Joop Mulderij en Wim:

Joop Mulderij:

ERELID wegens buitengewone verdiensten, zijnde

 • Het leiding geven aan "de BMK-boekenclub" gedurende 20 jaar.
 • Het realiseren van een , voor het BMK, belangrijke bron van inkomsten d.m.v. een boekenkraam op de wekelijkse markt en meerdere BMK-kramen op de pinkstermarkten in Brummen.
 • De eindverantwoordelijkheid voor de inname van boeken en de opslagloods hiervoor.
 • Gedurende vele jaren de drijvende kracht achter de jaarlijkse 2-daagse BMK boekenmarkt rond Concordia.
 • Betrokkenheid bij de organisatie van de contactavonden en het jaarlijkse appelpluk project.

 

Wim Muller:

ERELID wegens buitengewone verdiensten, zijnde

 • Werkzaamheden als muziekcommissaris voor het  invoeren, bewerken en verspreiden van ons repertoire d.m.v. Finale
 • Het ontwerpen en vervaardigen van flyers en programmaboekjes ten behoeve van de diverse optredens als lid van de PR-commissie
 • Optreden als ‘gastdirigent’ van het kleinkoor in het Gelre Ziekenhuis te Zutphen tijdens het jaarlijkse (mini)Kerstconcert
 • Optreden als ‘gastdirigent en pianist’ tijdens onze recente concerten in Roemenië
 • Adviserende rol bij het  actualiseren van het BMK-beleidsplan.
 • Als secretaris 9 jaar deel uitgemaakt van het bestuur.

In memoriam Jaap van Essen 

  Op 28 juni is op 81 jarige leeftijd  overleden ons koorlid Jaap van Essen.

Jaap was oprichter van ons koor en tot 4 januari 1977  voorzitter van het voorlopig bestuur. Vanaf maart 1982 tot februari 1991 was hij  voorzitter van het BMK

 Hij was een trouw en zeer gewaardeerd zangersvriend, die bijna 35 jaar met plezier en vol humor zijn partij meezong bij de bassen.

Zijn toespraken waren altijd vol humor en hij was zeer ad rem. Hij had een heel eigen stijl.

Hij schroomde ook niet zijn eigen zin door te drijven. Zo was het dat bij het eerste kerstconcert dat het BMK gaf in 1977, de bassen de tegenstem bij “Ere zij God” niet voldoende    onder de knie hadden om het uit te voeren. Echter Jaap trok zich daar niets van aan en zong, met enkele anderen, toch de tegenstem.

Vanwege zijn grote verdiensten voor het BMK is Jaap in 2009 benoemd tot Erelid.

Jaap is steeds een actief koorlid geweest totdat zijn gezondheid dat niet langer toeliet. In verband daarmee werd Jaap al geruime tijd verpleegd in zorgcentrum Maria-Oord in  Vinkeveen.

Wij wensen zijn familie alle sterkte om dit verlies te dragen.

Bestuur, leden, dirigent en pianist van het Brummens Mannenkoor 

 

JAAP VAN ESSEN ERELID.

Op 1 september 2009 is Jaap van Essen, de oprichter van het koor, benoemd tot erelid van het BMK vanwege zijn grote verdiensten voor het koor. Hierbij werd hem de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap overhandigd.