DSC0 0069 BMK-00069
20210926_151635
20200118_150538
0430_Brummens Mannenkoor_04

Contact

Wilt u meer weten of ons uitnodigen voor een concert? Neem dan contact op met ons secretariaat!

Geschiedenis

In de herfst van 1976 gaf het Gaanderens Mannenkoor een concert in de Oude- of Pancratiuskerk te Brummen. Na afloop hiervan liet de correspondent van een plaatselijke krant zich tegenover Jaap van Essen ontvallen dat het jammer was dat er in Brummen geen mannenkoor was. De reactie van Jaap was te verwachten: schrijf jij hierover maar een stukje in je krant en geef daarbij aan dat zanglustige mannen zich bij mij kunnen opgeven. Dan zal ik proberen een mannenkoor op te richten.

Eén en ander had tot gevolg dat op 6 december 1976 een oprichtingsvergadering werd gehouden. Deze werd bijgewoond door 26 mannen en besloten werd te starten met een mannenkoor. Een week later werd een zelfde soort vergadering belegd in Eerbeek; de bedoeling was het koor een meer gemeentelijk karakter te geven. Een voorlopig bestuur zou één en ander verder uitwerken: een dirigent moest worden aangetrokken, repetitieruimte moest worden gevonden, een definitieve naam voor het koor moest worden gekozen.

Gezegd moet worden dat in de plaatselijk pers de ontwikkelingen met betrekking tot de vorming van het koor nauwlettend werden gevolgd.  Tijdens de eerste ledenvergadering, begin januari 1977, werd een definitief bestuur gekozen. Het Brummens Mannenkoor (BMK) was een feit! Het koor, dat inmiddels 36 leden telde, kreeg als dirigent de heer A.H. Ruysink. De eerste repetitie was op 11 januari 1977 in de kantine van Simmonds Precision, die voor dit doel welwillend ter beschikking was gesteld door de directie. Het BMK ging het eerste jaar direct goed van start. Op 8 oktober 1977 was er een gezamenlijk concert met het Harmonie Orkest Brummen in de Oude- of Pancratiuskerk in Brummen. Nog geen week later, 13 oktober 1977, werd deel genomen aan een zangersavond. Hierbij traden 9 koren uit de regio op. Beide optredens kregen zeer goede kritieken. Ook werd meegewerkt aan een manifestatie in De Bhoele in Eerbeek, waar muziek- en zangverenigingen uit de gemeente Brummen optraden. Zondag 18 december was er het gezamenlijke kerstconcert van alle koren en korpsen uit Brummen. Het eerste jaar BMK werd afgesloten met de medewerking aan de kerstnachtdienst in de Oude- of Pancratiuskerk in Brummen.

Deze voortvarendheid is in de volgende jaren gebleven. Het koor groeide uit tot 100 leden en heeft een regionale functie gekregen; er zijn leden uit onder meer Arnhem, Apeldoorn, Dieren, Loenen en Zutphen. Er zijn uitwisselingen geweest met koren uit Polen, Wales en Zuid-Duitsland. In 2007 heeft het BMK deelgenomen aan een internationaal korenfestival in Berlijn. In het voorjaar  2010 is er een concertreis naar Salzburg geweest en in 2013 naar Hamburg. In 2014 bestond het koor 40 jaar en werd afgereisd naar Gent in België. Sibiu in Roemenië was het doel in 2018.

 

Eens een losse opmerking en nu……………

een prachtig mannenkoor!